TERVETULOA RAUMAN TULESTALON KOTISIVULLE 

TulesTalo

Aittakarinkatu 14

26100 Rauma

p. 040 728 1900

tulestalorauma@gmail.com

Yhteydenotot:

Raija Reunanen        puh: 040 728 1900

Kirsi Keskinen          puh: 040 756 2233

TOIMISTO AVOINNA MA-TO KLO 10-14,

PE suljettu

Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Tiloissamme voidaan järjestää kokouksia, luentoja, tansseja, koulutustilaisuuksia ym. toimintaa. VUOKRAAMME TILOJA ERI TAPAHTUMIIN (esim. yhdistysten kokoukset / tapahtumat, häät, ristiäiset, muistotilaisuudet, syntymäpäiväjuhlat )

HINTATIEDUSTELUT:

040 728 1900 / Raija Reunanen

Rauman TulesTalolla on yhteiskäytössä seuraavat laitteet: projektori (videotykki), tietokone, multimedialaitteisto, soitin, induktiosilmukka, viritinvahvistin, kädessä pidettävät mikrofonit sekä langattomat kiinnitettävät mikrofonit.

Rauman Seudun TULES ry hallinnoi TulesTaloa.

 

tule_logo.jpgraum_uusitunnus_1rgb.jpg
 
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu pp.kk.vvvv. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

1. Rekisterinpitäjä

Rauman Seudun TULES ry
Aittakarinkatu 14, 26100 Rauma

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

RaijaReunanen puh:040 728 1900, tulestalorauma@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Rauman Seudun TULES ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, yhdistyksen asioiden tiedotus.

Tietoja ei käytetä päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Tiedot poistetaan, kun asiakas ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).